मुख्य उत्पादनहरू


PDLUX मोशन डिटेक्टर र सेन्सर अनुप्रयोगहरूमा विशेषज्ञता प्राप्त एक प्रसिद्ध कम्पनी हो, जसमा उत्पादनहरूको चार श्रृंखलाहरू छन्।
उत्पादन प्रदर्शन